TRANSFER WIERZYTELNOŚCI

VEX CORP jest zainteresowany nabyciem (transferem w ramach cesji) pakietów wierzytelności konsumenckich zarówno od wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych. Preferowane wierzytelności jakimi jesteśmy zainteresowani to pakiety po bezskutecznych egzekucjach komorniczych.

Jako przedsiębiorstwo ukierunkowane na windykację, a także zarządzanie i obrót wierzytelnościami, jesteśmy zainteresowany nabywaniem pakietów wierzytelności konsumenckich po bezskutecznych egzekucjach komorniczych.

W kręgu naszego zainteresowania znajdują się pakiety będące we własności zarówno wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych.

VEX CORP jest Spółką stworzoną wyłącznie z polskiego kapitału, bez zaangażowania zewnętrznych inwestorów. Dysponujemy kapitałem, który wcześniej uzyskaliśmy z serwisu wierzytelności dla naszych partnerów.

Uznajemy zasadę, że zanim zakupimy pakiet to w pierwszej kolejności powinien on być zlecony nam do windykacji polubownej, aby nasi fachowcy mogli dokonać jego gruntownej analizy i właściwej wyceny w oparciu o faktycznie podjęte przez nas działania i ich rezultaty.

Przystępując do procesu transferu, cesji, wierzytelności zależy nam na zbudowaniu trwałych relacji z naszymi partnerami, które będziemy mogli rozwijać w kolejnych miesiącach i latach trwania współpracy.