fax@vexcorp.pl713067810
TWARDA WINDYKACJA
  • 11
  • 07
  • 2016
Nasi dotychczasowi partnerzy na tym etapie przekazują nam wierzytelności od 91 do 180 dnia przeterminowania


Czyli zaraz po zakończeniu działań operacyjnych inhouse, po których istnieje pewność, że umowa ulegnie wypowiedzeniu.

Czas obsługi takiego zlecenia obejmuje, w zależności od wymagań wierzyciela, od 90 do 150 dni obsługi.
Zazwyczaj okresem granicznym obsługi jest dzień uzyskania przez wierzyciela klauzuli wykonalności na sądowym nakazie zapłaty, ale w zależności od wymagań naszych partnerów mogą to być inne kryteria.

Wierzyciel przekazuje zlecenie, ale liczy się ze skutecznym wypowiedzeniem danej umowy, a także bierze pod uwagę możliwość, że zadłużony nie będzie zainteresowany restrukturyzacją, refinansowaniem, czy zawarciem ugody na spłatę w ratach, albo nie odpowiadają mu kwoty "rat", którymi zadłużony spłaca zaległość, ponieważ są one zbyt niskie. W momencie uzyskania klauzuli wykonalności wierzytelność jest wycofywana z obsługi VEX Corp i kierowana do wybranego przez wierzyciela komornika.

Głównym zadaniem VEX Corp na tym etapie obsługi wierzytelności jest uratowanie umowy przed jej wypowiedzeniem poprzez albo normalizację długu, albo zrollowanie go na poprzedni etap.
Jeżeli uratowanie umowy przed wypowiedzeniem nie jest możliwe i wypowiedzenie się uskuteczni to wówczas celem działań VEX Corp jest doprowadzenie do zawarcia ugody na spłatę zadłużenia w ratach lub transzach, albo zawarcie w oparciu o obowiązujące u wierzyciela procedury restrukturyzacji zadłużenia.

W ramach świadczonej usługi w wybranych sprawach prowadzone są działania w terenie przez windykatorów terenowych.
W ramach świadczonej usługi przeprowadzamy czynności SKIP TRACING, zarówno na etapie telefonicznym, jak i terenowym.
Również przeprowadzany jest CYBER TRACKING, czyli cybernetyczne namierzanie dłużników, bądź kontaktów pośrednich, albo bezpośrednich do zadłużonych.

Naszymi głównymi zleceniodawcami na tym etapie przeterminowania są firmy udzielające pożyczek na raty, kasy SKOK, a także firmy świadczące usługi telekomunikacyjne - internet, telewizja, czy telefon, także telefonie komórkowe.