fax@vexcorp.pl713067810
PÓŹNA WINDYKACJA
  • 11
  • 07
  • 2016
Nasi dotychczasowi partnerzy na tym etapie przekazują nam wierzytelności przez nich zakupione, ale nie skierowane jeszcze do postępowania sądowego.

Etap przeznaczony jest dla wierzycieli wtórnych, czyli firm windykacyjnych oraz funduszy sekurytyzacyjnych, które kupują masowe pakiety wierzytelności.

Czas obsługi takiego zlecenia obejmuje, w zależności od wymagań wierzyciela, od 90 dni do 180 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 90 dni, jeżeli sytuacja na umowie spełnia określone parametry.

Wierzyciele wtórni na tym etapie przekazują nam zazwyczaj wierzytelności zakupione od firm pożyczkowych, chwilówkowych, firm kosmetycznych, firm telekomunikacyjnych świadczące usługi internet-telewizja-telefon, firmy świadczące usługi telefonii komórkowej, firmy świadczące usługi reklam na stronach internetowych wyszukujących firmy i działalności gospodarcze lub internetowych książek telefonicznych, jak również wszelakich kantorów numiznatycznych lub kar za jazdę bez ważnego biletu.

Natomiast drugą połowę rodzaju przekazywanych wierzytelności stanowią zakupione przez wierzycieli wtórnych kredyty bankowe.
W ramach serwisu dla wierzycieli wtórnych windykujemy długi prawie wszystkich banków, które istnieją obecnie, albo które istniały i zostały zakupione przez obecne.

Głównym zadaniem VEX Corp na tym etapie obsługi wierzytelności jest doprowadzenie do spłaty całkowitej zadłużenia w jak najmniejszej ilości rat, czy transz.
W ramach dostępnych narzędzi oferujemy możliwość zawarcia ugody na umorzenie do 20% salda zadłużenia, w przypadku spłaty pozostałej kwoty jednorazowo lub w dwóch, maksymalnie trzech ratach lub transzach.

W ramach świadczonej usługi w wybranych sprawach prowadzone są działania w terenie przez windykatorów terenowych.
W ramach świadczonej usługi przeprowadzamy czynności SKIP TRACING, zarówno na etapie telefonicznym, jak i terenowym.
Również przeprowadzany jest CYBER TRACKING, czyli cybernetyczne namierzanie dłużników, bądź kontaktów pośrednich, albo bezpośrednich do zadłużonych.