fax@vexcorp.pl713067810
OPTYMALIZACJA
  • 11
  • 07
  • 2016
Analitycy VEX Corp nieustannie badają, jak zachowuje się przekazany pakiet w trakcie jego obsługi

To co się wydaje naszemu partnerowi o jego dłużnikach, oraz to co się wydaje VEX Corp o dłużnikach naszego partnera, może się okazać dalekie od stanu faktycznego.
Kalibracja założeń może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez empiryczne doświadczenia z dłużnikami przekazanymi w danym pakiecie.

Jeśli pierwotne założenia dotyczące procesu odbiegać będą od realiów i ich kontynuowanie nie przełoży się na prognozowane cele, to nie boimy się zmian.
Automonitoring i controlling procesu windykacji ma u nas miejsce od pierwszego do ostatniego dnia obsługi danego pakietu.