fax@vexcorp.pl713067810
Monitoring
  • 11
  • 07
  • 2016
Dla wierzycieli pierwotnych prowadzimy monitoring wierzytelności na wczesnym etapie przeterminowania.

Nasi dotychczasowi partnerzy na tym etapie przekazują nam wierzytelności od 15-stego lub 21-wszego dnia przeterminowania, ale nie później niż 30 dnia przeterminowania.
Czyli zaraz po zakończeniu działań operacyjnych inhouse.

Czas obsługi takiego zlecenia obejmuje, w zależności od wymagań wierzyciela, od 30 przez 45 do 90 dni obsługi.
Wierzytelności, które nie spłacą się przed terminem zapadalności kolejnej raty, powiększają saldo do windykacji.
Głównym zadaniem VEX Corp na tym etapie obsługi wierzytelności jest znormalizowanie, albo zrollowanie, wierzytelności.

Jeżeli czas obsługi zlecenia jest dłuższy niż 30 dni, wówczas w ramach świadczonej usługi przeprowadzamy czynności SKIP TRACING.

Naszymi głównymi zleceniodawcami na tym etapie przeterminowania są firmy udzielające pożyczek na raty, kasy SKOK, a także firmy świadczące usługi telekomunikacyjne - internet, telewizja, czy telefon.