fax@vexcorp.pl713067810
Miękka windykacja
  • 11
  • 07
  • 2016
Nasi dotychczasowi partnerzy na tym etapie przekazują nam wierzytelności od 31 do 90 dnia przeterminowania.

Czyli zaraz po zakończeniu działań operacyjnych inhouse, po których istnieje ryzyko, że umowa ulegnie wypowiedzeniu.

Czas obsługi takiego zlecenia obejmuje, w zależności od wymagań wierzyciela, od 90 do 150 dni obsługi.
Zazwyczaj okresem granicznym obsługi jest dzień uprawomocnienia się wypowiedzenia danej umowy, ale w zależności od wymagań naszych partnerów mogą to być inne kryteria.

Głównym zadaniem VEX Corp na tym etapie obsługi wierzytelności jest uratowanie umowy przed jej wypowiedzeniem poprzez albo normalizację długu, albo zrollowanie go na poprzedni etap. W przypadku wierzytelności, w których do dłuznika wysłane zostało wypowiedzenie umowy z terminem 30 dni na spłatę zadłużenia, aby uchronić się przed wypowiedzeniem, głównym celem stojącym przed VEX Corp jest doprowadzenie do spłaty kwoty, która stabilizuje sytuacje na umowie pożyczki, czy kredytu.

W ramach świadczonej usługi przeprowadzamy czynności SKIP TRACING, zarówno na etapie telefonicznym, jak i terenowym.
Również przeprowadzany jest CYBER TRACKING, czyli cybernetyczne namierzanie dłużników, bądź kontaktów pośrednich, albo bezpośrednich do zadłużonych.

Naszymi głównymi zleceniodawcami na tym etapie przeterminowania są firmy udzielające pożyczek na raty, kasy SKOK, a także firmy świadczące usługi telekomunikacyjne - internet, telewizja, czy telefon, także telefonie komórkowe.