fax@vexcorp.pl713067810
Inżynieria operacyjna oraz know-how
  • 11
  • 07
  • 2016
Moglibyśmy napisać esej o tym, gdzie zaczynaliśmy zdobywać nasz know-how, a także, jak on ewoluował...

... zamiast tego po prostu napiszemy, że najlepiej przeczytać książki naszego frontmana.
W pierwszym tomie "ZAWODOWEGO WINDYKATORA" opisuje on Model Marcinkiewicza, który pobieżnie wyjaśnia nasz pomysł na ten biznes.