fax@vexcorp.pl713067810
Etyka i związki branżowe
  • 11
  • 07
  • 2016
Nie ufamy w intencje każdego związku zrzeszającego firmy windykacyjne

Na dziś nie należymy do żadnego ze związku zrzeszających firmy windykacyjne,
ale nie wykluczamy, że w przyszłości dołączymy do tego, który naszym zdaniem na prawdziwą wartość etyczną, moralną.
Do takiego, który nie służy wyłącznie jako fasada do zaspokajania partykularnych interesów jego twórców.

Dlatego po prostu przestrzegamy przepisów polskiego prawa,
dlatego czerpiemy najlepsze, ale realne w odniesieniu do dzisiejszych osób zadłużonych, wzorce z kodeksu dobrych praktyk KPF,
dlatego respektujemy orzeczenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
dlatego respektujemy orzeczenia i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego.

To właśnie z tych powodów stworzyliśmy własny kodeks dobrych manier windykacyjnych,
który nakłada obowiązki zarówno na windykatora, jak i dłużnika.
I te maniery są dla nas najważniejsze!