fax@vexcorp.pl713067810
Etyka i związki branżowe
  • 11
  • 07
  • 2016
Nie ufamy w intencje każdego związku zrzeszającego firmy windykacyjne

Na dziś nie należymy do żadnego ze związków zrzeszających firmy windykacyjne oraz firmy zarządzające wierzytelnościami.

Dlatego po prostu przestrzegamy przepisów polskiego prawa,
dlatego czerpiemy najlepsze, ale realne w odniesieniu do dzisiejszych osób zadłużonych, wzorce z kodeksu dobrych praktyk KPF,
dlatego respektujemy orzeczenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
dlatego respektujemy orzeczenia i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego.

To właśnie z tych powodów stworzyliśmy własny kodeks dobrych praktyk windykacyjnych,
który nakłada obowiązki zarówno na windykatora, jak i dłużnika.