fax@vexcorp.pl713067810
BEZSKUTECZNA EGZEKUCJA KOMORNICZA
  • 11
  • 07
  • 2016
Nasi dotychczasowi partnerzy na tym etapie przekazują nam wierzytelności przez nich zakupione, po bezskutecznych egzekucjach komorniczych

Etap przeznaczony jest dla wierzycieli pierwotnych oraz wtórnych, czyli firm windykacyjnych oraz funduszy sekurytyzacyjnych, które kupują masowe pakiety wierzytelności.

Czas obsługi takiego zlecenia obejmuje, w zależności od wymagań wierzyciela, od 90 dni do 180 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 90 dni, jeżeli sytuacja na umowie spełnia określone parametry.

Zarówno wierzyciele pierwotni, jak i wtórni tym etapie przekazują nam zazwyczaj wierzytelności, które obsługiwali inhouse, zlecali do innych firm windykacyjnych, a ostatecznie złożyli pozew przeciwko zadłużonemu, a po uzyskaniu klauzuli wykonalności skierowali wierzytelności do egzekucji komorniczej lub do kolejnej egzekucji komorniczej, która zakończyła się orzeczeniem o bezskuteczności egzekucji.

Wierzyciele wtórni zlecają na tym etapie zakupione od firm pożyczkowych, chwilówkowych, firm kosmetycznych, firm telekomunikacyjnych świadczące usługi internet-telewizja-telefon, firmy świadczące usługi telefonii komórkowej, firmy świadczące usługi reklam na stronach internetowych wyszukujących firmy i działalności gospodarcze lub internetowych książek telefonicznych, jak również wszelakich kantorów numiznatycznych lub kar za jazdę bez ważnego biletu, a także kredyty, zakupione od banków.

W ramach serwisu dla wierzycieli wtórnych windykujemy długi prawie wszystkich banków, które istnieją obecnie, albo które istniały i zostały zakupione przez obecne.

Głównym zadaniem VEX Corp na tym etapie obsługi wierzytelności jest NAMIERZENIE DŁUŻNIKA, który unika kontaktu i ukrył majątek przez komornikiem.
Następnie  doprowadzenie do spłaty całkowitej zadłużenia w jak najmniejszej ilości rat, czy transz.
W ramach dostępnych narzędzi oferujemy możliwość zawarcia ugody na umorzenie od 20 do 50% salda zadłużenia, w przypadku spłaty pozostałej kwoty jednorazowo lub w dwóch, maksymalnie trzech ratach lub transzach.

W ramach świadczonej usługi w wybranych sprawach prowadzone są działania w terenie przez windykatorów terenowych.
W ramach świadczonej usługi przeprowadzamy czynności SKIP TRACING, zarówno na etapie telefonicznym, jak i terenowym.
Również przeprowadzany jest CYBER TRACKING, czyli cybernetyczne namierzanie dłużników, bądź kontaktów pośrednich, albo bezpośrednich do zadłużonych.