VC PARTNEREM SYMPOZJUM O WINDYKACJI POLUBOWNEJ

VEX CORP był partnerem sympozjum dot. windykacji organizowanym przez Pro Global Business.