MARKUS MARCINKIEWICZ PRELEGENTEM KONFERENCJI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Markus Marcinkiewicz, dyrektor zarządzający VEX CORP, był panelistą konferencji Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Wymiary Człowieczeństwa”